Who is the president of China right now?

Hu Jintao

 

List of Chinese Presidents

  1. Mao Zedong (1954 – 1959)
  2. Liu Shaoqi (1959 – 1968)
  3. Li Xiannian (1983 – 1988)
  4. Yang Shangkun (1988 – 1993)
  5. Jiang Zemin (1993 – 2003)
  6. Hu Jintao (2003 – Current)